Limanowska Akcja Charytatywna

Limanowska Akcja Charytatywna

  • przygotowanie projektu graficznego
  • instalacja oprogramowania CMS
  • możliwość dodawania aktualności, komunikatów Zarządu
  • przygotowanie “katalogu” podopiecznych LACh
  • stała obsługa techniczna i merytoryczna
Od roku 2004 Stowarzyszenie Limanowska Akcja Charytatywna stale wykazuje się aktywnością działania. Wiele podjętych przez członków Stowarzyszenia inicjatyw pozwala na pomoc ludziom o niskim uposażeniu i dzieciom wymagającym długotrwałego kosztownego leczenia i rehabilitacji.